Oudertraining bij ADHD

In de oudertraining leren ouders het gedrag van hun kind met ADHD begrijpen, beïnvloeden en bijsturen.
Schermafbeelding 2023-09-14 om 12.50.18

Weerbaar en vol zelfvertrouwen is een werkboek voor kinderen tussen de acht en veertien jaar oud die weinig zelfvertrouwen hebben of niet voldoende weerbaar zijn. Hier meer informatie
instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
Oudertraining bij ADHD

Drs. Tamar de Vos - van der Hoeven - november 2001

De laatste jaren is er veel interesse geweest en onderzoek gedaan naar de meest effectieve behandeling van kinderen met ADHD. Veel behandelingswijze richten zich op het kind alleen. Dit terwijl er uit onderzoek gebleken is dat een combinatie van werken met het kind, de ouders en de leerkracht het meest effectief is. Maar helaas wordt deze methode nog niet door alle hulpinstanties geboden.

Een gecombineerde aanpak

De oudertraining wordt aangeboden in combinatie met een training voor het kind. De training aan de kinderen is er op gericht de kinderen meer controle te laten krijgen over hun impulsiviteit en meer sociale vaardigheden bij te leren. In de oudertraining ontvangen de ouders informatie over ADHD en leren de ouders het gedrag van hun kind beïnvloeden en bijsturen. De leerkracht van het kind wordt uitgenodigd voor informatie avonden en soms wordt gekeken of de leerkracht in de klas het gedrag van het kind ook kan bijsturen.

De oudertraining

De oudertraining verloopt in stappen. Het eerste gedeelte van de training krijgen de ouders informatie over ADHD, kiezen de ouders welk gedrag van hun kind ze willen gaan veranderen en leren de ouders het gedrag van hun kind observeren. Bij het observeren van het gedrag wordt extra aandacht besteed aan het herkennen van oorzaken van het gedrag. De ouders leren hierdoor het gedrag van hun kinds voorzien en kunnen hierdoor het kind makkelijker helpen zijn haar gedrag te veranderen. Zo kunnen de ouders meteen bijspringen wanneer het kind te maken krijgt met een chaotischer situatie. En de ouders leren dat hun kind duidelijke korte opdrachten nodig heeft, dat regelmaat heel belangrijk is en dat onverwachte situaties extra moeilijk zijn voor kinderen met ADHD.
kind druk ADHD
Hierna wordt aandacht besteed aan de consequenties van het gedrag van het kind. De ouders bekijken eerst hoe ze nu op het gedrag van het kind reageren. Daarna wordt bekeken hoe de ouders positieve consequenties kunnen verbinden aan gewenst gedrag van hun kind. Er wordt door de ouders een lijst opgesteld met beloningen voor gewenst gedrag. Deze lijst wordt met de kinderen besproken zodat de meest effectieve beloningen over blijven. Maar er wordt natuurlijk ook aandacht besteed aan de negatieve consequenties van ongewenst gedrag. De ouders leren met behulp van negeren, beboete en apart zetten het negatieve gedrag van het kind onder controle te krijgen. De ouders oefenen hier thuis mee en bespreken de vorderingen in de groep om zo de aanpak ook te kunnen bijstellen.

Ook leren de ouders over de problemen die kinderen met ADHD vaak hebben met zelfvertrouwen. Ze krijgen nu eenmaal vaak te horen dat ze dingen fout doen en mensen reageren vaak negatief op hun gedrag. De ouders leren hoe ze hun kind meer zelfvertrouwen kunnen geven en hun zelfbeeld positief kunnen beïnvloeden.

De leerkracht

Naast deze training voor de ouders zijn er twee leerkracht-avonden. Deze hebben als doel de leerkracht te informeren over de problemen van het kind maar vooral ook om er voor te zorgen dat het kind op school ook de juiste aan pak en begeleiding krijgt zodat het kind het in de kindergroep geleerde ook op school leert toepassen.

Voor wie is de training?

Deze training is bedoelt voor kinderen tussen de acht en twaalf jaar oud en hun ouders. Het kind wat in aanmerking komt voor de training, heeft ADHD, heeft een slechte controle over de impulsen, heeft problemen met de sociale vaardigheden en slikt medicijnen.
Redenen om niet tot de training toegelaten te worden zijn: hoofddiagnose anders dan ADHD, een intelligentie lager dan 80, spraak- of taalproblemen en kinderen in een andere leeftijdscategorie.
De ouders moeten om aan de training te kunnen deelnemen voldoende gemotiveerd zijn en de diagnose ADHD geaccepteerd hebben.

Waar?

Deze trainingen worden nog lang niet overal geboden, maar steeds meer instellingen zijn bezig met het opzetten van deze gecombineerde trainingen. De training wordt steeds gegeven door twee gedragstherapeuten, over het algemeen een neuropsycholoog en een ontwikkelingspsycholoog (of orthopedagoog). De trainingen zijn meestal te vinden binnen de poliklinieken van de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Er zijn verschillende boekjes over ADHD die kinderen kunnen helpen begrijpen wat ADHD inhoudt. Voor meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com klik je op de titel:
- Adje Doet Heel Druk, Adriaan van Dis (3 tot 8 jaar)
- Kleine Mol raast maar door, Anna Llenas (4 tot 8 jaar)
- Hieperdepiep, Een voorleesverhaal over ADHD, Mieke Dobbels (4 tot 8 jaar)
- Weet jij wat ADHD is? Ervaar en leer alles over kinderen met adhd, M.J. Baard (8 tot 11 jaar)
- Survivalgids - Wat als je AD(H)D hebt? - Séverine van de Voorde (8 tot 11 jaar)
- Zo snel als een... Ferry is zo snel als een Ferrari, want hij heeft ADHD! - Tirtsa Ehrlich (8 tot 11 jaar)
- Ik en adhd, Nathalie van Kordelaar (8 tot 11 jaar)
- Alle dagen hartstikke druk of: Alle Dagen Helden Daden, Mirjam Mous (10 tot 12 jaar) (onze recensie)
- de AD(H)D survivalgids, J.F. Taylor ( 10 tot 13 jaar) (onze recensie) n.b.: momenteel niet verkrijgbaar
- Heb ik AD(H)D?, Maria de Beer (11 tot 16 jaar)
- Tienergids - Help! Ik heb ADHD!, Stephane Clerget (12 tot 18 jaar)
Literatuur
Uijterwijk,M.(1998) Oudertraining in groepen bij ADHD.In: Akkermans- Zaalberg van Zelst, M. , Leeuwen van H. & Pamijer, N (red.) Ouderbegeleiding nader bekeken. Schouders onder de ouders, Lisse, Swets &b Zeitlingerpublishers.

In de oudertraining leren ouders het gedrag van hun kind met ADHD begrijpen, beïnvloeden en bijsturen.
Schermafbeelding 2023-09-14 om 12.50.18

Weerbaar en vol zelfvertrouwen is een werkboek voor kinderen tussen de acht en veertien jaar oud die weinig zelfvertrouwen hebben of niet voldoende weerbaar zijn. Hier meer informatie
Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden