Het beste voor je kind

instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
beste voor je kind
Het beste voor je kind, Aline Nativel Id Hammou, Fontaine uitgevers

'Het beste voor je kind' is een gids voor ouders, om hen te helpen overbelasting bij hun kind te herkennen en hierin bij te sturen. Aline Nativel (psychologe) wil ouders helpen voorkomen dat ze te veel mentale druk op hun kind leggen. Kinderen hebben een overvolle agenda, ervaren veel eisen en verwachtingen en dit veroorzaakt een mentale druk die zich vaak in lichamelijke klachten en gedragsproblemen uit.

Nativel schets een wel erg donker beeld van flink overbelaste kinderen, die uitgeput zijn, vaardigheden verliezen, steeds slechter gaan presteren, angsten ontwikkelen en zelfs suïcidegedachten kunnen hebben. Hierbij wordt ook een erg negatief beeld van de rol van de ouders geschetst waarbij zij enorm veel van hun kind eisen en het zien als een soort mini-volwassene die alles wat hen niet gelukt is, moet gaan goed maken. De beschreven ouders kunnen er maar moeilijk mee om gaan wanneer hun kind anders is dan gewenst en niet aan al hun eisen kan voldoen. De kinderen die in het boek opgevoerd worden (die opvallend volwassen praten) in de gevalsbeschrijvingen blijven allemaal maar proberen te voldoen aan al deze onmogelijke eisen, zonder enige eigen motivatie. Het schetst een beeld dat voor Nederlandse ouders (het boek is vertaald uit het Frans) niet erg herkenbaar lijkt te zijn. Ik vermoed dat veel ouders na de eerste paar bladzijden al zullen afhaken, want 'zo extreem is het bij hen/ hun kind nu ook weer niet'.

Een groot deel van het boek gaat vooral in op de beschrijving van de problematiek. Pas in het laatste hoofdstuk komen adviezen aan bod hoe je de mentale druk op je kind kunt verkleinen. En die zijn, als je kijkt naar alle zware problematiek die in de eerdere hoofdstukken besproken wordt, nog al mager en voor de hand liggend. Kort samengevat geven ze aan dat ouders zich positiever en minder veeleisend moeten opstellen. Op zich allemaal prima adviezen zoals leg minder nadruk op resultaten, maak de agenda leger, praat over emoties, geef complimenten, biedt ontspanning en pauzes en maak plezier. Maar wanneer een kind zo overvraagt wordt als in het boek steeds weer omschreven wordt, is er meer aan de hand en zullen de ouders veel moeite hebben met het los laten van al hun eisen en verwachtingen en hier mogelijk ook helemaal niet open voor staan.

De oefeningen met Mo de Maki die op verschillende plekken in het boek aangeboden worden, zijn niet zozeer oefeningen voor de kinderen maar meer manieren voor ouders om vast te stellen hoe moe, overbelast of overvraagd hun kind is. Kinderen zelf zijn weinig geholpen met deze oefeningen.

Alles bij elkaar is 'Het beste voor je kind' een voor Nederlandse ouders niet altijd even herkenbaar boek dat vooral focust op wat er allemaal mis kan gaan wanneer er te veel gevraagd wordt van een kind en hierdoor wel erg weinig handvaten geeft hoe het anders kan.


Tamar de Vos - van der Hoeven

Meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com:Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden