recensie Boeien Ellen Braaten

instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
boeien braaten recensie
Boeien, Ellen Braaten, Uitgeverij Hogrefe

In 'Boeien' bespreekt psychologe Ellen Braaten hoe een gebrek aan motivatie kan ontstaan bij kinderen en jongeren en hoe ouders dit probleem kunnen aanpakken.
In het eerste hoofdstuk wordt in kaart gebracht wat 'niet gemotiveerd zijn' precies inhoud. Ouders worden gemotiveerd verder te kijken dan de vaak gehoorde eerste gedachte dat hun kind lui is of gewoon niet wil. En er wordt niet alleen gekeken naar het kind, maar ook naar de rol van de ouders en de omgeving waarin het kind opgroeit.

In de volgende hoofdstukken introduceert Braaten het concept opvoedingsAPP om ouders te helpen bij het motiveren van hun zoon/ dochter. APP staat voor Aanleg, Plezier en Praktijk. Motivatie wordt sterk beïnvloed door de aangeboren aanleg van het kind, of het kind enig plezier beleeft aan een activiteit en of het kind de kans heeft gekregen vaardiger te worden door te oefenen. Door uitgebreid te kijken naar deze drie punten en deze samen te brengen, kunnen de sterke kanten van het kind/ de jongere in kaart gebracht worden. De opvoedingsAPP geeft ouders inzicht in hun kind, maar ook in de verwachtingen van de ouders zelf en hoe deze de jongere in de weg kunnen zitten.

Om ouders te helpen hun kind niet in de weg te zitten, geeft Braaten aan dat zij hun opvoedingsstijl moeten aanpassen. Ouders moeten een 'vuurmaker' worden. Zij moeten het verlangen van het kind brandende houden. Dit doen ze door zuurstof te leveren in de zin van ruimte om te ontwikkelen, brandstof in de vorm van het aanleren van vaardigheden en een vonk door de jongere te helpen interesses te ontdekken en ervaringen op te doen.

In het laatste deel van het boek worden ouders gestimuleerd zich flexibel op te stellen met een mindset gericht op groei en zo samen met hun zoon of dochter (nieuwe) doelen op te stellen die duidelijk en effectief omschreven zijn. En er wordt stil gestaan bij hoe je verdere hulp kunt zoeken als dit toch nodig blijkt te zijn.

'Boeien' bevat veel informatie over de biologische, psychologische en sociale factoren die van invloed zijn op motivatie. De verhalen van verschillende jongeren maken de theorie inzichtelijk en helpen ouders zien hoe ze hier concreet mee aan de slag kunnen gaan. Ieder hoofdstuk sluit af met tips om over na te denken, om over te praten en om te doen. Zo wordt de lezer gemotiveerd ook echt met de aangeboden theorie aan het werk te gaan.

Tamar de Vos - van der Hoeven


Meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com:
Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden