onderwijs

instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
U vindt hier een overzicht van boeken over verschillende opvoedkundige thema's. Per thema staan de boeken bij elkaar.
omgaan met pesten
In ‘Omgaan met pesten’, wordt ingegaan op de verschillende rollen, oorzaken en gevolgen van pesten. Ook wordt besproken wat je kunt doen bij pestgedrag en hoe pesten te voorkomen is. Zie ook onze recensie: Omgaan met pesten
Meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com:
help mijn kind heeft faalangst
'Help! Mijn kind heeft faalangst' biedt informatie, oefeningen en praktische tips aan scholieren en hun ouders over hoe ze beter met faalangst kunnen omgaan
Meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com:
ik leer anders
Praktisch werkboek 'Ik leer anders' voor leerlingen van de basisschool met leerproblemen, dyslexie, ADHD of ADD.
Meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com:
mijn kind heeft dyslexie
"Mijn kind heeft dyslexie" is een gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners, waarin veel vragen met betrekking tot dyslexie uitgebreid beantwoord worden
Meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com:
dyslexie en vreemde talen
Het leren van moderne vreemde talen is voor leerlingen met dyslexie vaak een grote uitdaging. In "Dyslexie en moderne vreemde talen" worden handvatten aangereikt voor de begeleiding van leerlingen met dyslexie bij de vakken Frans en Engels.
Meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com:
dyslexie en touwtjespringen
'Dyslexie en touwtjespringen' is een praktisch hulpboek voor ouders van kinderen die lezen lastig vinden. In het tienstappenplan wordt beschreven wat ouders van dag tot dag kunnen doen zodat het lezen van hun kind vooruitgaat.
Meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com:
onderpresteren
'Onderpresteren effectief aanpakken' is een praktisch boek over onderpresteren, de oorzaken zowel binnen als buiten het gezin en de hulp die ouders kunnen bieden.
Meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com:
omgaan met ADHD op school
Omgaan met ADHD op school is samengesteld om kinderen en jongeren met ADHD te ondersteunen bij problemen op school.
Meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com:

Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden