onderwijs

instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
U vindt hier een overzicht van boeken over verschillende opvoedkundige thema's. Per thema staan de boeken bij elkaar.
omgaan met pesten
In ‘Omgaan met pesten’, wordt ingegaan op de verschillende rollen, oorzaken en gevolgen van pesten. Ook wordt besproken wat je kunt doen bij pestgedrag en hoe pesten te voorkomen is. Zie ook onze recensie: Omgaan met pesten
Bestellen of meer informatie?
help mijn kind heeft faalangst
'Help! Mijn kind heeft faalangst' biedt informatie, oefeningen en praktische tips aan scholieren en hun ouders over hoe ze beter met faalangst kunnen omgaan
Bestellen of meer informatie?
ik leer anders
Praktisch werkboek 'Ik leer anders' voor leerlingen van de basisschool met leerproblemen, dyslexie, ADHD of ADD.
Bestellen of meer informatie?
mijn kind heeft dyslexie
"Mijn kind heeft dyslexie" is een gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners, waarin veel vragen met betrekking tot dyslexie uitgebreid beantwoord worden
Bestellen of meer informatie?
dyslexie en vreemde talen
Het leren van moderne vreemde talen is voor leerlingen met dyslexie vaak een grote uitdaging. In "Dyslexie en moderne vreemde talen" worden handvatten aangereikt voor de begeleiding van leerlingen met dyslexie bij de vakken Frans en Engels.
Bestellen of meer informatie?
dyslexie en touwtjespringen
'Dyslexie en touwtjespringen' is een praktisch hulpboek voor ouders van kinderen die lezen lastig vinden. In het tienstappenplan wordt beschreven wat ouders van dag tot dag kunnen doen zodat het lezen van hun kind vooruitgaat.
Bestellen of meer informatie?
onderpresteren
'Onderpresteren effectief aanpakken' is een praktisch boek over onderpresteren, de oorzaken zowel binnen als buiten het gezin en de hulp die ouders kunnen bieden.
Bestellen of meer informatie?
omgaan met ADHD op school
Omgaan met ADHD op school is samengesteld om kinderen en jongeren met ADHD te ondersteunen bij problemen op school.
Bestellen of meer informatie?

Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden