co-actief opvoeden

instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
co-actief opvoeden kaft
Co-actief opvoeden, Ross Greene, Hogrefe Uitgevers

'Co-actief opvoeden' reikt ouders een manier van opvoeden aan zonder time-outs, straf en dreigementen. Aan de hand van verschillende handvaten leren ouders hoe zij de relatie met hun kind kunnen versterken en de communicatie kunnen verbeteren. De methode van Greene is gebaseerd op de basisgedachte: " Kinderen doen het goed als ze dat kunnen". Ongewenst gedrag is dan dus geen dwarsheid of verzet, maar een onvermogen dat te doen wat er gevraagd wordt. Greene onderscheidt drie verschillende reacties van ouders. Plan A waarbij de ouder zijn/ haar wil oplegt aan het kind, iets dat niet goed werkt als er een onvermogen is. Plan C komt neer op het (tijdelijk) loslaten van bepaalde verwachtingen, om zo een probleem te voorkomen. Dit kan even wat rust geven, maar lost niets op. Met plan B, de door Greene aangeraden reactie, bespreekt de ouder het probleem uitgebreid met zijn/haar kind en gaan ouder en kind samen op zoek naar oplossingen.

Om houvast te geven bij het bespreken van het probleem, komt Greene met drie stappen. De eerste stap bestaat uit het inwinnen van informatie bij het kind en het tonen van empathie, om zo de zienswijze van het kind te begrijpen. In de tweede stap zet de ouder zijn/ haar zienswijze uiteen en uit zijn/ haar zorgen. In stap drie gaan ouder en kind samen op zoek naar oplossingen. Deze oplossingen moeten realistisch zijn en tegemoetkomen aan de zorgen van zowel de ouder als het kind. Deze drie stappen worden in de volgende hoofdstukken verder uitgewerkt en er worden valkuilen en gesprekstechnieken besproken. Per leeftijdsgroep wordt daarna kort besproken hoe plan B toegepast kan worden.
Ieder hoofdstuk sluit af met een aantal vragen en antwoorden die ouders kunnen hebben na het lezen van dat hoofdstuk en een aantal beschrijvingen van persoonlijke ervaringen van ouders.

De vele voorbeelden in het boek en de heldere uitleg van Greene, maken het boek toegankelijk en duidelijk. Niet iedere ouder zal zich kunnen vinden in de aanpak van samenwerking en open communicatie. Maar wanneer je als ouder graag samen met je kind op zoek wilt naar oplossingen voor de dingen waar jullie tegenaan lopen en je niet zozeer controle wilt hebben over je kind, maar in plaats daarvan invloed wilt uitoefenen, dan kan de aanpak van co-actief opvoeden zeker bij je passen. En al zal het in de dagelijkse praktijk waarschijnlijk iets minder soepel gaan dan in de meeste voorbeelden in het boek, wanneer je ervaring opdoet met plan B zal dit wel steeds makkelijker gaan. Je kind en jij zullen steeds meer wennen aan een aanpak van naar elkaar luisteren, met elkaar rekening houden en op basis daarvan oplossingen vinden. 'Co-actief opvoeden' kan je daarbij een goede ondersteuning bieden.

Tamar de Vos - van der Hoeven

Meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com:

Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden