Het effect van computerspelletjes

Het spelen van computerspelletjes kan positieve effecten hebben op een kind. Zolang er maar wel met mate gespeeld wordt.
Schermafbeelding 2023-09-14 om 12.50.18

Weerbaar en vol zelfvertrouwen is een werkboek voor kinderen tussen de acht en veertien jaar oud die weinig zelfvertrouwen hebben of niet voldoende weerbaar zijn. Hier meer informatie
instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
Mama, mag ik met de computer?

Drs. T. de Vos - van der Hoeven - januari 2005

De computer is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ook kinderen komen steeds meer in aanraking met computers. Vooral de laatste jaren is het gebruik van computers onder kinderen enorm toegenomen. In een paar jaar tijd is het gebruik van de computer toegenomen van een half uur per dag naar anderhalf uur per dag.

Op wat oudere leeftijd wordt de computer gebruikt voor schoolwerk, internetten, chatten en zelf programmeren. Maar tot de leeftijd van 12 jaar worden computers door kinderen vooral gebruikt om spelletjes te spelen.
plezier kind computer
Computerspelletjes

Het meest wordt er gewoon met de computer thuis gespeeld. Van de ouders en kinderen die deelnamen aan een onderzoek naar computerspellen binnen het gezin gaf 96% aan een computer (PC of Mac) thuis te hebben waarop gespeeld werd. Daarnaast had 45% een spelcomputer thuis en had 39% een gameboy. De spelcomputer heeft vooral de voorkeur bij jongens en gameboy's worden het meest gebruikt door jongens en kinderen tussen de 7 en 15.

Kinderen zitten dus gemiddeld zo'n anderhalf uur achter de computer per dag, waarbij we zien dat jongens vaker en langer met de computer spelen dan meisjes. Kleuters brengen de minste tijd achter de computer door, gemiddeld een uur en pubers het meeste, gemiddeld twee en een half uur.

Kinderen beleven veel plezier aan het spelen van spelletjes op de computer omdat ze ergens invloed op uit kunnen oefenen, ze kunnen zelf bepalen wat er gebeurt. En door oefening kunnen ze steeds beter in het spel worden wat een enorme stimulans is voor kinderen.
We zien dat jonge kinderen vooral leerzame spelletjes kiezen. Oudere kinderen spelen meestal enkel voor het plezier en kiezen dan ook meestal weinig educatieve spelletjes.
Maar bij deze keuze worden kinderen sterk gestuurd door hun ouders. 61% van de spelletjes worden door de ouders aangeschaft. Vooral tot de leeftijd van twaalf zijn ouders bepalend in welke spelletjes er gespeeld worden.

Positieve effecten

Computerspelletjes roepen bij sommige ouders negatieve gevoelens op maar computerspelletjes hebben ook zeker positieve effecten. Allereerst zijn er vele educatieve spelletjes waar kinderen veel van kunnen leren. Ook leert het kind omgaan met de computer, wat ook heel zinvol is in de huidige maatschappij. Spelen met de computer is ook goed voor de oog-handcoordinatie, het reactievermogen wordt door veel spelletjes vergroot en het spelen met de computer vergroot de concentratie ook. Goed zijn in een spel kan ook het zelfvertrouwen van het kind vergroten

Spelen met de computer lijkt een bezigheid die nog al solitair is. Maar uit onderzoek blijkt dat kinderen het liefst samen of tegen elkaar spelen. Zo heeft het computerspel dus ook een sociaal aspect.
En bij sommige spelletjes wordt de fantasie van het kind ook geprikkeld, omdat het kind in aanraking komt met fantasie werelden en uitgedaagd wordt zelf dingen te verzinnen binnen het spel.
agressie computerspel
Negatieve effecten

Maar er zijn inderdaad ook wat negatieve punten aan het spelen met computerspelletjes. Het veel spelen van spelletjes staat andere bezigheden in de weg. Het kind kan hierdoor te weinig beweging krijgen en te weinig sociale contacten onderhouden wanneer het kind veel alleen speelt. Ook lichamelijk kan het veel achter de computer zitten een negatief effect hebben. Het kind kan een verkeerde houding aannemen achter de computer en de nekspieren en oogspieren kunnen verkeerd belast worden. Het is dan ook belangrijk dat het kind goed recht achter de computer zit en de computer goed verlicht is.

Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die veel computer spelen vaak impulsiever zijn, eerder gefrustreerd en minder geduldig. Wat hierbij oorzaak en gevolg is is moeilijk te zeggen. Dit gedrag zou een gevolg kunnen zijn van het computerspelen. Maar het is net zo goed mogelijk dat juist deze groep kinderen er voor kiest veel met de computer te spelen.

Daarnaast is het het vermoeden dan agressieve spelletjes ook het kind agressiever kunnen maken. Vooral wanneer agressief gedrag in het spel beloond wordt, kan dit tot het normaal vinden van agressie gaan leiden. Voor agressieve televisie-programma's is hiertussen al een verband vast gesteld. Het verband tussen agressie en agressieve spelletjes wordt momenteel onderzocht.

Het is in ieder geval aan te raden om als ouder mee te kijken met of op de hoogte te blijven van wat het kind speelt. Het plaatsen van de computer in de huiskamer maakt het gemakkelijk in de gaten te houden wat het kind speelt op de computer. Thuis is dit natuurlijk gemakkelijker in de gaten te houden dan bij vriendjes van het kind thuis. Het is dan ook goed niet alleen spelletjes te verbieden, maar ook uit te leggen wat u als ouder tegen heeft op deze spelletjes.

Wanneer een kind net een nieuw spelletje heeft is het heel begrijpelijk dat het kind graag veel met dit spel wil spelen en hier is ook niets op tegen. Maar na enige tijd moet het kind toch ook weer interesse gaan krijgen voor andere bezigheden. Wanneer het kind veel met de computer blijft spelen is het raadzaam een tijdslimiet in te stellen en andere bezigheden te stimuleren.
computer samen kijken
De zorgen van ouders met betrekking tot spelletjes

Eén op de vijf ouders maken zich zorgen over het computergedrag van hun kind. De meeste zorgen die ouders melden betreffen de tijd die het kind achter de computer doorbrengen waardoor het kind te weinig buiten speelt, te weinig sociale contacten heeft of te weinig tijd aan huiswerk besteed. Onderzoek heeft uitgewezen dat de zorgen van deze ouders terecht zijn, omdat de kinderen van deze ouders daadwerkelijk meer tijd achter de computer doorbrengen dan de kinderen waarvan de ouders geen zorgen uiten.

De meeste ouders (78%) zou graag willen dat er duidelijk op alle spelletjes aangegeven zou worden of het spel schadelijk kan zijn voor het kind (agressie, geweld, grof taalgebruik, informatie over alcohol en drugs, seks) en voor welke leeftijd het spel geschikt is. Ouders zouden dus graag een soort 'kijkwijzer' , zoals wij die voor televisie kennen, willen voor computerspellen.

Ouders willen dus graag zicht houden op wat hun kind speelt en of de spellen geschikt zijn voor hun kind. Zoals eerder gezegd wordt 61% van de spelletjes aangeschaft door de ouders zelf. Toch geeft 40% van de aan het onderzoek deelnemende ouders aan het idee te hebben minder van spelletjes te weten dan hun kind. Het wordt hierdoor natuurlijk moeilijker voor de ouders om het kind te begeleiden bij het spelen.

We kunnen drie manieren onderscheiden waarop ouders hun kinderen begeleiden bij het spelen van computerspelletjes. De meest voorkomende vorm van begeleiding is de restrictieve begeleiding, waarbij de ouders in de gaten houden wat het kind speelt en eventueel spelletjes verbied. Hierop volgt de evaluatieve begeleiding waarbij de ouders met het kind praten over het spel. De minst voorkomende vorm van begeleiding is de algemene begeleiding, waarbij de ouders het spel samen met het kind spelen.

Zo als te verwachten worden jonge kinderen meer begeleid bij het spelen dan wat oudere kinderen. Ook blijkt dat ouders die meer effect (positief en negatief) verwachten van het spelen van een computerspel hun kind meer begeleiden dan ouders die weinig effect verwachten van het spelen van een spelletje

Spelletjes, wel of niet doen?

Computerspelletjes kunnen heel leuk zijn voor kinderen en kunnen ook een hoop positieve effecten hebben op kinderen. Er zijn veel leerzame en ook gewoon leuke spelletjes verkrijgbaar. In de huidige maatschappij is het zeer belangrijk dat kinderen leren omgaan met computers en zijn computers ook niet meer weg te denken uit het leven van het kind. Het kind met computerspelletjes laten spelen is dan ook een prima idee. Maar ouders moeten wel kritisch blijven ten opzichte van wat hun kind speelt en hoeveel het kind speelt met de computer. Want zoals voor alles geldt, overdaad schaadt.

Een boek kan je helpen bepalen hoe je je kind wilt begeleiden en ondersteunen bij het gebruik van de computer Voor meer informatie en de mogelijkheid om deze boeken te kopen bij bol.com klik je op de titel:
- HELP! Mijn kind verdwijnt in social media of gamen, Laurens J. Veltman
- Mediawijs opvoeden, Jodi Gold (onze recensie)
- It's all in the games, Herm Kisjes
- Grip op gamen, André Parren
- Beter dan echt, hoe games ons gelukkiger, slimmer en socialer maken, Jane Mcgonigal
- Mijn gamende kind, Alles wat je als ouder moet weten, Koen Schobbers


Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of wilt u een persoonlijk advies, dan kunt u hier terecht: Vraag per e-mail of advies aan huis
Literatuur:.
Computerspellen in het gezin. Onderzoek uitgevoerd door het NIZW/ Dr. P. Nikken in opdracht van het NICAM en PCOJ
Computerspel, kinderspel?, Christa Rijkse. De opvoedingsreeks van Stichting Jeugdinformatie Nederland

Het spelen van computerspelletjes kan positieve effecten hebben op een kind. Zolang er maar wel met mate gespeeld wordt.
Schermafbeelding 2023-09-14 om 12.50.18

Weerbaar en vol zelfvertrouwen is een werkboek voor kinderen tussen de acht en veertien jaar oud die weinig zelfvertrouwen hebben of niet voldoende weerbaar zijn. Hier meer informatie
Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden