Help je kind bij angst en zorgen

instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
help kind angst zorgen
Help je kind bij angst en zorgen, Cathy Creswell & Lucy Willetts, Uitgeverij Nieuwezijds

'Help je kind bij angst en zorgen' richt zich op ouders en begeleiders van kinderen tussen de vijf en twaalf jaar. Voor ouders en begeleiders van jongere of ouders kinderen zijn er twee hoofdstukken met aanwijzingen hoe je de adviezen in het boek bij deze kinderen kunt toepassen. En afsluitend wordt er ook een korte gids voor leerkrachten aangeboden.

Angst is een van de meest voorkomende emotionele problemen bij kinderen en het kan tot lang aanhoudende problematiek zorgen. Creswell en Willetts (beiden klinisch psycholoog, gespecialiseerd in angstproblematiek bij kinderen) bieden met dit boek een praktische handleiding om kinderen te ondersteunen bij het overwinnen van hun angst. Ouders worden gestimuleerd de rol van coach/supporter op zich te nemen in plaats van geruststelling te bieden en oplossingen aan te reiken. Zo wordt het kind geholpen zelf de angsten te overwinnen. Als ouder of begeleider ben je namelijk niet altijd bij het kind. Het is dus van essentieel belang dat het kind zelfstandig leert angsten te overwinnen.

In het eerste deel van het boek wordt kort uitgelegd wat angsten zijn, hoe ze ontstaan, welke angsten er te onderscheiden zijn en wat angst in stand kan houden. Duidelijk wordt uiteengezet hoe je als ouders de angst van je kind onbedoeld in stand kan houden door, vanuit de beste bedoelingen, je kind te helpen bij het vermijden van confrontaties met de angst.
In deel twee wordt een methode aangeboden waarmee ouders en begeleiders kinderen kunnen ondersteunen bij het overwinnen van angst. Dit gebeurt aan de hand van vijf stappen. Eerst wordt er gekeken wat ouder/begeleider en kind precies willen bereiken. Dan wordt uitgezocht wat het kind precies denkt/verwacht dat er zal gebeuren en wat het dus moet leren (verwachting bijstellen of beter omgaan met wat er gebeurt). Vervolgens wordt gekeken naar het maken van een stappenplan en het experimenteren met dapper gedrag laten zien en dingen zelfstandig doen. Zo wordt het kind geholpen problemen die soms ten grondslag liggen aan angsten (een toets moeilijk vinden, omgaan met een pestkop of niet weten hoe je een spreekbeurt houdt) zelfstandig te gaan oplossen en zo om te gaan met angst en zorgen.
Naast deze vijf stappen worden ook nog strategieën besproken om bezorgdheid te overwinnen, om te gaan met lichamelijke verschijnselen en je eigen angsten als ouder/ begeleider te hanteren.

In het derde deel van het boek wordt kort stilgestaan bij het begeleiden van jongere en oudere kinderen en wordt omgaan met slaapproblemen, moeilijk gedrag en moeite met naar schoolgaan besproken. Deze problemen worden meer waargenomen bij kinderen die angstig zijn of veel piekeren en geven de lezer wat extra handvatten om ook hier goed mee om te gaan.
De gids voor leerkrachten, waar het boek mee afsluit, lijkt een wat tekortschietende aanvulling. Deze zeven bladzijde zijn in mijn ogen niet voldoende om een leerkracht voldoende inzicht te geven in angstproblematiek bij leerlingen.

'Help je kind bij angsten en zorgen' is heel praktisch en in een toegankelijke stijl geschreven. Waar nodig wordt hetgeen uitgelegd wordt, ondersteunt met voorbeelden en vergelijkingen. De tekst is hierdoor heel duidelijk en dit maakt het uitvoeren van de stappen gemakkelijker. Aan het eind van ieder hoofdstuk vind je een kader met de hoofdzaken van dat hoofdstuk kort op een rij, als een geheugensteuntje. Verspreid over het boek vind je verschillende invulschema's en werkbladen die te downloaden zijn. 'Help je kind bij angsten en zorgen' is een fijn boek voor ouders, dat ze helpt hun kind met angstproblemen te ondersteunen en begeleiden.


Tamar de Vos - van der Hoeven

Meer informatie en de mogelijkheid om het boek te kopen bij bol.com:
Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden