Stel je vraag

Je kunt hier je vraag stellen aan Opvoedadvies.nl. Je krijgt een persoonlijke advies per e-mail op het hier ingevulde adres. Let dus op als je dit adres deelt met anderen, zoals de rest van het gezin.

De vragen worden gesteld aan onze psychologe, drs. Tamar de Vos- van der Hoeven. Mevr. De Vos is als psychologe gebonden aan haar beroepsgeheim.

Stel je eigen vraag...

Stel hier je vraag over opvoeding en krijg binnen 48 uur* een persoonlijk en uitgebreid advies per e-mail. Opvoeden hoef je niet alleen te doen, we geven je graag tips!

Je betaalt een eigen bijdrage van slechts €17,50 per e-mail. Vaak zullen één of twee e-mails al voldoende tips geven om zelf mee aan de slag te gaan. Maar het is natuurlijk ook mogelijk wat langer ondersteuning te krijgen, hiervoor hanteren we dan hetzelfde tarief per e-mail.

Om een vraag goed te kunnen beantwoorden is minimaal de volgende informatie nodig:
  • leeftijd en sexe van het kind, bij voorkeur ook de naam van het kind
  • gezinssamenstelling (als je niet de ouder van het kind bent, je relatie met het kind)
  • het probleem zo duidelijk mogelijk omschreven (denk hierbij ook aan dingen die relevant zijn voor het probleem)
  • wat je al hebt geprobeerd om het probleem te verhelpen
  • eventuele lichamelijke problemen van het kind
  • vanaf 4 jaar het soort onderwijs dat het kind volgt, onder de 4 jaar of er een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal bezocht wordt.

*


*


*Je kunt hier je vraag stellen aan Opvoedadvies.nl. Je krijgt een persoonlijke advies per e-mail op het hier ingevulde adres. Let dus op als je dit adres deelt met anderen, zoals de rest van het gezin.

De vragen worden gesteld aan onze psychologe, drs. Tamar de Vos- van der Hoeven. Mevr. De Vos is als psychologe gebonden aan haar beroepsgeheim.
Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden