Opvoedadvies.nl, voor vragen over opvoeding en opgroeien

Opvoedadvies.nl bevat ook veel nuttige informatie voor studenten. Maar hoe gebruik je het op de juiste manier?
Opvoeden-met-plezier-boek

Opvoeden met plezier beantwoordt de 48 meestgestelde opvoedkundige vragen over kinderen van 0 tot 7 jaar. Ouders kunnen hiermee op een positieve manier bijsturen bij de problemen en vragen waar ze in de dagelijkse opvoeding tegenaan lopen. Hier meer informatie
Tips voor studenten

Studenten kunnen een schat aan informatie vinden in de artikelen op deze website. Via de zoekfunctie op de pagina met artikelen is het ook mogelijk binnen deze website naar informatie te zoeken. We kunnen helaas niet individueel informatie verstrekken voor scripties of studie. Door de enorme hoeveelheid aanvragen kwam het doel van Opvoedadvies.nl, zijnde het verstrekken van advies aan ouders en opvoeders, in het gedrang. Op dergelijke verzoeken per e-mail zal ook niet meer worden gereageerd.


Hoe gebruik je de artikelen?

Je kunt mede op basis van de informatie uit de artikelen een eigen stuk schrijven, mits je op de juiste wijze de bron vermeldt. Schrijf hierbij altijd je eigen verhaal in je eigen woorden.

Je mag wel een klein stukje van een artikel overnemen als citaat als je iets ter discussie wilt stellen of je punt wilt maken, maar dan moet er -naast de bronvermelding- ook direct duidelijk worden vermeld wie en wat je dan citeert. Het citaat moet zich dan beperken tot het strikt noodzakelijke om je punt te maken. Het overnemen van meer dan een alinea als citaat is dat vrijwel nooit, denk meer aan één of een paar regels.

Onze auteursrechtendienst betrapt geregeld studenten er op grootschalig kopieer- en plakwerk te doen in scripties uit artikelen van Opvoedadvies.nl. Vervolgens worden deze scripties weer gepubliceerd via o.a. internet, bijvoorbeeld door het archief van de onderwijsinstelling. Dit is een inbreuk op het auteursrecht, wij zullen de onderwijsinstelling verzoeken het document te verwijderen. Geregeld wordt ook de naam van de bron achterwege gelaten en hiermee gesuggereerd dat het eigen werk is, in dat geval spreekt men zelfs van plagiaat.
Nog afgezien van de juridische kant van de "onrechtmatige daad" die deze studenten plegen, zijn ook docenten tegenwoordig goed in staat dergelijk kopieer- en plakwerk terug te vinden. Er zijn zelfs
gratis websites die jouw tekst kunnen vergelijken met op het internet voorkomende teksten. Je neemt hiermee dus ook een groot risico op een onvoldoende.


Citeren en bron vermelden

Als je een tekst in je eigen woorden schrijft, en je je baseert op een artikel van deze website, maak je bijvoorbeeld op de volgende wijze een juiste bronvermelding:

De Vos-van der Hoeven, Tamar (1999) Het zelfbeeld van kinderen Opvoedadvies.nl. Geraadpleegd op 1 juli 2010, http://www.opvoedadvies.nl/zelfbeeld.htm

Als je een stukje van een artikel citeert om je punt te maken (letterlijk of in je eigen woorden weergeeft), maak je naast de vereiste bronvermelding ook een melding van de bron direct binnen je tekst. Voorbeelden hiervan zijn:

Drs. T. de Vos-van der Hoeven van Opvoedadvies.nl stelt: "Kinderen kunnen heel gevoelig zijn voor de opmerkingen van hun ouders. Soms kan een opmerking die door de ouders absoluut niet kwaad bedoeld is wel zo opgevat worden door het kind (bijvoorbeeld omdat het kind hetgeen u zegt te letterlijk neemt)."

of:

Soms wordt een opmerking die door de ouders absoluut niet kwaad bedoeld is door een kind zwaar opgevat, doordat een kind hetgeen de ouders zeggen bijvoorbeeld gewoon veel te letterlijk neemt (De Vos-van der Hoeven, Opvoedadvies.nl)

Omdat de uitgebreide vermelding van de bron dan verderop ook nog in je bronvermelding staat, kan je bij een citaat binnen de tekst een wat kortere bronvermelding geven.


Veel succes met het schrijven van je werkstuk of scriptie!

Opvoedadvies.nl bevat ook veel nuttige informatie voor studenten. Maar hoe gebruik je het op de juiste manier?
Opvoeden-met-plezier-boek

Opvoeden met plezier beantwoordt de 48 meestgestelde opvoedkundige vragen over kinderen van 0 tot 7 jaar. Ouders kunnen hiermee op een positieve manier bijsturen bij de problemen en vragen waar ze in de dagelijkse opvoeding tegenaan lopen. Hier meer informatie
Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden