Zet Javascript aan in je browser om een vraag te kunnen stellen

workshops: Opvoedadvies.nl, voor vragen over opvoeding en opgroeien

Workshops en interactieve lezingen

Opvoedadvies.nl biedt voor kinderdagverblijven, scholen, peuterspeelzalen, sportvereniging, of iedere andere organisatie die hierin geïnteresseerd is interactieve lezingen en workshops over uiteenlopende onderwerpen. Zeer geschikt voor een ouderavond.
De interactieve lezingen en workshop duurt twee uur inclusief pauze. Na afloop van de lezing krijgen de bezoekers een hand-out met tips en adviezen.
Kosten voor de lezing/workshop bedragen €359. Voor workshops buiten Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht worden de reiskosten nog in rekening gebracht (vergoeding van reiskosten en reistijd).

Heeft u interesse in een van onze lezingen/ workshops of wilt u graag meer informatie, neem dan contact met ons op via info@opvoedadvies.nl

De meeste van deze workshops zijn ook zeer geschikt als scholing voor medewerkers van kinderdagverblijven, scholen, peuterspeelzalen en sportverenigingen. Heeft u interesse, kijk dan bij
Professioneel opvoeder

Opvoedadvies.nl biedt verschillende workshops ook als cursus per e-mail voor ouders aan. Heeft u interesse, kijk dan bij cursus per e-mail

Op dit moment bieden wij de volgende interactieve lezingen/ workshops aan:


instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
opvoeden een mooie uitdaging
workshop weerbaarheid en zelfvertrouwen
samen gezellog eten workshop

Opvoeden, een mooie uitdaging


Opvoeden, in sommige fases verloopt het allemaal heel soepel, maar op andere momenten kunnen ouders flink met de handen in het haar zitten. En ook al verloopt de opvoeding van het ene kind gemakkelijker dan die van het andere kind, iedere ouder vraagt zich wel eens af hoe het nu moet en of hij of zij het wel op de juiste manier aanpakt in de opvoeding.
In deze interactieve lezing wordt antwoord gezocht op de vraag hoe kinderen op de verschillende leeftijden op een bij hun leeftijd aansluitende manier begeleid kunnen worden. Zaken als regels stellen, negeren, corrigeren en belonen, omgaan met emoties, omgaan met niet luisteren en praten met je kind komen aan bod

Weerbaarheid en zelfvertrouwen


Weerbaarheid staat hoog op het lijstje van zaken die ouders hun kinderen toewensen. Een kind dat weerbaar is kan op een passende manier voor zichzelf opkomen, zonder een ander daarbij te schaden of respectloos te behandelen. En bij de ontwikkeling van deze weerbaarheid speelt zelfvertrouwen een belangrijke rol.
In deze workshop wordt ingegaan op hoe ouders en opvoeders kinderen kunnen helpen bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen en weerbaarheid. Aan de hand van de verhalen van een aantal kinderen worden de ouders/ opvoeders gevraagd na te denken over wat de beste manier is om kinderen in deze situaties te begeleiden.

Lekker samen eten, hoe houd je het gezellig aan tafel?


Het ene kind is kieskeurig, het andere eet te veel, een derde eet juist te weinig en een vierde weigert aan tafel te zitten tijdens het eten. Het kan ouders soms redelijk wanhopig maken. Iedere ouder wil graag dat zijn of haar kind gezond eet en voldoende binnen krijgt. De wetenschap dat niet zo goed eten een veel voorkomend probleem is verandert daar niets aan.
In deze workshop wordt ingegaan op hoe moeilijk eten ontstaat en hoe ouders het beste goed eten kunnen stimuleren. Aan de hand van uitdagende stellingen worden de ouders gevraagd na te denken over wat de beste manier is om hun kind te stimuleren gezond en lekker te eten.
slaapprobleem workshop niet willen slapen
seksuele ontwikkeling kind workshop
pubergedrag puberteit workshop

Niet naar bed willen en andere slaapproblemen


Menig kind heeft er vroeger of later last van, problemen met het slapen. Het kind komt maar moeilijk in slaap, wordt 's nachts steeds wakker, wil niet alleen slapen of is angstig in de nacht. Nachtmerries en nachtangsten kunnen hierbij een rol spelen. Maar vaak is het ook het uitproberen van grenzen en het zoeken van aandacht.
Slaapproblemen hebben een flinke impact op het kind, maar ook op de ouders. Vaak ontstaat er een vicieuze cirkel waarin vermoeidheid de slaapproblemen in stand houdt. Dit kan gebeuren doordat de ouders als gevolg van vermoeidheid toegeven, maar ook doordat het kind door vermoeidheid door het slechte slapen de slaap verkeerd gaat verdelen. Een duidelijke aanpak waarbij het kind geholpen wordt weer beter te gaan slapen kan dan uitkomst brengen. In deze workshop wordt ingegaan op de verschillende slaapproblemen en worden adviezen gegeven hoe hier het beste mee om gegaan kan worden.

Seksuele ontwikkeling van kinderen (0 tot 12 jaar)


Over de vele verschillende kanten van de ontwikkeling van kinderen wordt veel gepraat. Maar als het de ontwikkeling betreft van de seksualiteit, is men toch vaak terughoudend en onzeker. Ouders hebben vaak het idee dat seksualiteit pas in de puberteit echt aan bod komt. Maar niets is minder waar. In de eerste levensjaren wordt al de basis gelegd voor het verdere seksuele leven. Ouders en beroepsopvoeders gaan in hun opvoeding op een bepaalde manier met seksualiteit en bloot zijn om. Dit heeft invloed op hoe het kind zich gedraagt, voelt en ontwikkelt.
Kinderlijke seksualiteit is niet te vergelijken met volwassen seksualiteit. Kinderen zijn niet bewust bezig dit te ontwikkelen, maar ze ontdekken dingen al spelend en stellen veel vragen uit nieuwsgierigheid. In deze interactieve lezing wordt ingegaan op hoe de seksuele ontwikkeling van kinderen van nul tot twaalf verloopt en hoe ouders en opvoeders kinderen hierbij kunnen begeleiden.

Omgaan met pubergedrag


De puberteit brengt een hoop veranderingen, zowel lichamelijk als geestelijk. Het is een leeftijdsfase waarin het kind zich steeds meer los maakt van de ouders, maar deze ouders toch ook nog heel hard nodig heeft. Ouders merken vaak dat dit grote invloed heeft op de manier waarop zij omgaan met hun kind en dat de manier van opvoeden sterk verandert.
In deze interactieve workshop wordt bekeken wat er verandert in de puberteit zowel voor het kind als voor de opvoeding. Er wordt besproken hoe ouders kunnen praten met hun puber, hoe regels en afspraken gehandhaafd kunnen worden en hoe pubers begeleid kunnen worden naar zelfstandigheid. Naar keuze kunnen de volgende puberthema's aan de workshop toegevoegd worden: vriendschappen, financiële opvoeding, computergebruik/internet en alcohol en drugs.
dwarse peuter workshop driftui
samen spelen workshop
financiele opvoeding kind workshop

Dwarse peuters, een hele uitdaging

Bijna iedere ouder krijgt er vroeger of later mee te maken, een koppig peutertje die enkel zijn eigen zin wil doen en niet tot reden vatbaar lijkt te zijn. Het kind is dwars en verzet zich tegen alle grenzen en eisen die door de ouders gesteld worden. Er wordt dan ook vaak gesproken van de peuterpuberteit. Het is de fase van het 'zelluf doen" en het veelvuldig "nee zeggen". Door al dit dwarse gedrag kan soms een beetje over het hoofd gezien worden hoe leuk, lief en gezellig peuters ook kunnen zijn.
In deze workshop wordt gekeken naar de ontwikkeling van peuters, het waarom van dit dwarse gedrag en worden tips en adviezen gegeven hoe omgegaan kan worden met het dwarse gedrag. De deelnemers wordt gevraagd met elkaar in discussie te gaan over een aantal vragen die ouders zichzelf vaak stellen.

Samen spelen kun je leren


Hoe vanzelfsprekend spelen ook lijkt te zijn voor kinderen, toch is er veel dat kinderen moeten leren tijdens het spelen. Want hoe speel je veilig, hoe zorg je dat het speelgoed niet stuk gaat, hoe kun je verschillend speelgoed gebruiken en hoe zorg je dat je kunt samenspelen met anderen en vooral dat dit ook leuk blijft voor iedereen? Kinderen hebben hierbij de ondersteuning en begeleiding van hun ouders en opvoeders hard nodig. Vooral het leren spelen met andere kinderen is een aspect waarbij deze sturing een belangrijke rol speelt. Samen spelen is iets dat kinderen echt moeten leren.
In deze interactieve workshop wordt informatie gegeven over hoe het samen spelen van kinderen zich ontwikkelt en hoe kinderen begeleid kunnen worden, op een goede manier te leren samen spelen.

Kinderen leren omgaan met geld


Omgaan met geld is iets wat kinderen moeten leren, maar wat ouders niet altijd zien als een onderdeel van de opvoeding. Toch is het leren omgaan met geld ook een belangrijk opvoedkundig punt. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die in hun jeugd op een goede manier hebben leren omgaan met geld, ook als volwassene verantwoorder met geld omgaan.
In deze workshop wordt ingegaan op het belang van kinderen leren omgaan met geld en worden tips en adviezen gegeven op welke manier ouders/ opvoeders dit het beste kunnen aanpakken. De workshop wordt in de twee versies aangeboden, één voor ouders van kinderen tot 12 jaar en één voor ouders van pubers.
pubers enkeuzes workshop
vriendschap puberteit workshop
echtscheiding kind workshop

Pubers en keuzes


Pubers staan voor ontzettend veel keuzes, variërend van zaken als met wie ze vrienden willen zijn, wat ze willen doen naast school en waar ze hun geld aan willen uitgeven tot de belangrijke keuzes of ze een bijbaan willen of niet, hoe ze met roken en alcohol willen omgaan en wat voor onderwijs ze willen volgen.
In deze interactieve workshop wordt bekeken welke keuzes pubers moeten maken, hoe ze tot keuzes komen en op welke manier ouders en opvoeders jongeren kunnen helpen bij hun keuzes. Er wordt besproken hoe ouders kunnen praten over keuzes, hoe keuzevrijheid samen kan gaan met regels en afspraken en hoe pubers begeleid kunnen worden naar zelfstandig keuzes maken.

Vriendschap en verliefdheid in de puberteit


Vrienden gaan in de puberteit een steeds belangrijkere rol spelen in het leven van jongeren. Pubers moeten een evenwicht vinden tussen wat hun ouders van hun vragen en verwachten en wat leeftijdgenoten en vrienden verwachten. Dit kan een hele opgaaf zijn. Verliefdheden worden ook steeds serieuzer en seksualiteit gaat een steeds grotere rol spelen. Dit is spannend maar kan ook voor onzekerheid zorgen. Voor de ouders kan het omgaan met vriendschappen, verliefdheid en seksualiteit in de puberteit een flinke uitdaging zijn

De gevolgen van echtscheiding voor kinderen


Een flinke groep kinderen wordt geconfronteerd de scheiding van de ouders. Dit is een ingrijpende gebeurtenis die het leven van het kind danig op zijn kop zet. Niet alleen wordt het kind geconfronteerd met een groot verlies, alles dat vertrouwd was is plotseling verdwenen. En de scheiding is nog maar het begin van een reeks van veranderingen in het leven van het kind
In deze interactieve lezing wordt aan de hand van voorbeelden advies gegeven hoe kinderen geholpen kunnen worden. Met behulp van een aantal uitdagende vragen worden de deelnemers gevraagd de discussie met elkaar aan te gaan om zo samen te ontdekken waarbij kinderen het meest gebaat zijn na een scheiding.
verhuizen kind workshop
angst zwemles workshop
workshop op maat

Verhuizen met kinderen


Verhuizen is stressvol, daar is een ieder het over eens. Maar welk effect een verhuizing op een kind heeft wordt nog wel eens onderschat. In alle drukte en stress rond de verhuizing, alles dat er geregeld moet worden en georganiseerd, kan wel eens het kind wat over het hoofd gezien worden. Dat hoeft uiteindelijk 'alleen maar mee te verhuizen'.
Maar zo simpel ligt het niet. Verhuizen is iets waar kinderen over het algemeen erg tegen opzien en wat ze alleen maar heel vervelend vinden. Ze moeten hun vertrouwde buurt achterlaten, hun school, hun vrienden en het kan heel beangstigend zijn om in een nieuwe buurt en op een nieuwe school te komen en daar je plek te moeten vinden. Een goede begeleiding van het kind bij een verhuizing is dan ook van groot belang. Aan de hand van de verhalen van vier kinderen wordt het impact van een verhuizing op kinderen in verschillende leeftijdsgroepen besproken.

Angst voor de zwemles


Bijna alle kinderen leren zwemmen. Gelukkig gaat dit bij de meeste kinderen vrij soepel. Ze hebben wel eens geen zin of zien tegen een bepaalde oefening op, maar ondergaan de les zonder grote problemen. Helaas zijn er ook kinderen die erg bang zijn tijdens de zwemles en iedere week weer met grote angst het zwembed binnen stappen.
In deze interactieve lezing worden ouders, zweminstructeurs en andere zwembadmedewerkers geïnformeerd over de gevolgen van deze angst voor het verloop van de zwemles en wordt uitgebreid geadviseerd hoe kinderen met angst geholpen kunnen worden tijdens de zwemles.

Workshop op maat


Naast deze workshops en interactieve lezingen biedt Opvoedadvies.nl voor organisaties ook lezingen en workshops op maat. In overleg wordt er gekeken voor welk thema er gekozen wordt en hoe de workshop vorm moet krijgen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, praktische adviezen en handige tips zal het thema besproken worden.

Heeft u interesse in een lezing/ workshop op maat of wilt u graag meer informatie, neem dan contact met ons op via info@opvoedadvies.nl

Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden