Wat maakt een kind populair?

Waarom is het ene kind reuze populair en het andere kind helemaal niet? Hoe word je populair en is het eigenlijk wel iets dat je moet willen, populair zijn?
Schermafbeelding 2023-09-14 om 12.50.18

Weerbaar en vol zelfvertrouwen is een werkboek voor kinderen tussen de acht en veertien jaar oud die weinig zelfvertrouwen hebben of niet voldoende weerbaar zijn. Hier meer informatie
instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
Wat maakt een kind populair?

Drs. Tamar de Vos - van der Hoeven - februari 2017
Iedere ouder wil graag dat zijn/ haar kind vrienden heeft, geaccepteerd wordt en goed in de groep ligt. Het ene kind lukt dit makkelijker dan het andere. Uiteraard spelen sociale vaardigheden hierbij een rol. Maar sociaal vaardig zijn is zeker geen garantie voor populair zijn.
Wat maakt een kind dan wel populair? En is populair zijn eigenlijk wel zo wenselijk?
schreeuwen populair
Betekent populair ook aardig?

Bij veel kinderen die populair zijn, zien we een aantal dezelfde kenmerken. Deze kinderen hebben over het algemeen veel zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Ze zijn vaak verbaal sterk, een tikje dominant en lijken onafhankelijk te zijn. Iets wat ze in de praktijk eigenlijk vaak niet blijken te zijn, maar daar komen we later op terug. Populaire kinderen maken duidelijke keuzes en zijn ook duidelijk in het communiceren wat ze willen. Ze zijn opvallend vaak goed in sport. Uiteraard zijn niet alle populaire kinderen op één hoop te gooien en betreft het hier een algemeen beeld.

Daarbij kunnen we ook onderscheid maken tussen twee groepen binnen de groep populaire kinderen. De eerste groep zijn de aardige populaire kinderen. Zij zijn behulpzaam en vriendelijk, doen het goed op school en zijn niet bang om dit te laten zien. Ze hebben gevoel voor humor, volgen hun eigen weg en durven op te komen voor anderen. Maar er is ook een flinke groep populaire kinderen die helemaal niet zo aardig zijn. Deze kinderen gedragen zich vaak stoer, zijn brutaal, tonen weinig empathie en kunnen anderen flink pesten. Het zijn kinderen die vaak de lachers op hun hand hebben, soms ten koste van anderen. Ze hebben meestal een groepje vrienden die hen volgen, wat hen een gevoel van macht geeft. Deze kinderen laten soms ook gedrag zien dat een tikkeltje anti-sociaal is. Populair betekent dan ook zeker niet altijd geliefd.

Wat de kinderen uit deze twee groepen gemeen hebben, is hun vermogen om aandacht te trekken en zichzelf in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen. De aardige groep doet dit door respect af te dwingen, de onaardige groep meer via angst.
Vooral wanneer de puberteit een beetje de kop begint op te steken, wint de tweede groep aan populariteit. Vooral gedrag waarmee een beetje tegen 'het gezag' aangeschopt wordt en geëxperimenteerd wordt kan dan bijdragen aan populariteit binnen bepaalde groepen. Zaken als spijbelen, roken en drinken kunnen dan gaan bijdragen aan populariteit.

Maar enkel wat stoer gedrag is natuurlijk niet voldoende, niet iedere rebelse puber wordt populair. Het uiterlijk speelt vaak toch een rol, populaire kinderen worden vaak ook fysiek aantrekkelijk bevonden. Maar de juiste outfit of het juiste kapsel hebben is op zichzelf ook niet voldoende. Het zijn jongeren die initiatief durven te nemen en graag hun zin krijgen en hierin ook een beetje manipulatief kunnen zijn.
leider of buitengesloten
Bovenaan in de rangorde


Een populair kind verzamelt vaak een groepje vrienden om zich heen die net even iets minder populair zijn. Deze vrienden kijken een beetje op tegen de populaire jongere. De kinderen binnen deze groep houden elkaars positie wat in stand. De leider van het groepje, het populaire kind, heeft de anderen nodig om zijn/ haar positie van leider in stand te houden. En de vrienden worden zelf wat populairder omdat ze toegelaten worden tot deze groep.

Je zou denken dat populaire kinderen zich heel erg richten op de kinderen om zich heen, maar uit onderzoek blijkt dat dit juist niet het geval is. Kinderen die door hun leeftijdsgenoten als populair aangewezen worden, blijken zich in het contact minder te richten op de ander. Ze lachen ook minder naar anderen, maar als ze lachen heeft dit meer effect. Hiermee wordt hun aandacht of hun lach als het ware een 'schaars goed', waar je trots op mag zijn als je het krijgt.

Opvallend is dat populair zijn bij het andere geslacht, niet altijd populair bij seksegenoten maakt. Over meisjes die goed bij de jongens in de smaak vallen, wordt vaak geroddeld en jongens die goed bij de meiden liggen, worden afgedaan als playboy of als halfzacht "want jij trekt altijd op met meiden"
populariteit
Is het blijvend?

Populair zijn lijkt dus heel aantrekkelijk en populaire kinderen lijken heel sterk. Maar dat blijkt in de praktijk best tegen te vallen. De positie als populair kind is best kwetsbaar. Hoe onafhankelijk deze kinderen zich ook kunnen voordoen, uiteindelijk zijn ze toch zeer afhankelijk van het oordeel van de groep. Populair blijven vraagt om voortdurende inspanning, het is best veel werk om deze positie in stand te houden. Meisjes doen dit vaak via roddelen en anderen achter de rug om zwart maken. Bij jongens gaat dit wat openlijker door anderen voor schut te zetten.

De positie die een kind binnen een groep inneemt, wordt grotendeels bepaald door de groep. We zien soms dat een kind dat bovenaan in de rangorde binnen een groep staat, eigenlijk helemaal niet als leuk of aardig beschouwd wordt, maar dat de kinderen binnen de groep dit (nog) niet durven toe te geven. Wanneer één of twee kinderen dit wel durven te zeggen volgen er vaak meer en kan het populaire kind plotseling zijn positie kwijt raken. De dynamiek binnen de groep kan dan vrij plotseling verschuiven en het populaire kind kan er plotseling uit liggen.
invloed van uiterlijk
Kun je het afdwingen?

Populair zijn is niet iets dat je kunt afdwingen met de juiste kleding, het juiste (stoere) gedrag of door te gaan roken of drinken. Het is vaak lastig de vinger er op te leggen waarom het ene kind wel populair wordt en het andere niet.

Of het iets is wat je voor je kind moet wensen, populair zijn, is de vraag. Het heeft zeker zijn positieve kanten. Kinderen de populair zijn hebben veel vrienden, feestjes en aanzien. En populair zijn is zeker goed voor het zelfvertrouwen. Maar het is ook een wankele positie, die steeds bewaakt moet worden en in sommige gevallen dus samen gaat met niet altijd even leuke karaktertrekjes (bij het onaardige populaire kind).

Uiteraard kan je je kind wel helpen gewoon goed in de groep te liggen. Door je kind weerbaar te maken (hier lees je hoe je daarbij kunt helpen), sociale vaardigheden en regels te bespreken en door je kind te leren zich te verplaatsen in en rekening te houden met anderen.
Het grootste deel van de kinderen is noch populair, noch onpopulair. En dat lijkt over het algemeen de prettigste positie.


Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of wilt u een persoonlijk advies, dan kunt u hier terecht: Stel uw vraag of advies aan huisInformatie voor dit artikel komt van:
https://www.jmouders.nl/opvoeden/gedrag/populair-gedrag pesten-en-populariteit
http://www.nemokennislink.nl/publicaties/populair-kind-heeft-meer-sociale-vaardigheden
http://www.nemokennislink.nl/publicaties/populaire-puber-is-stoer-en-dominant
https://www.jmouders.nl/opvoeden/gedrag/pestgedrag/pesten-maakt-populair
https://www.jmouders.nl/opvoeden/gedrag/meidenvenijn/het-geheim-van-populaire-kinderenWaarom is het ene kind reuze populair en het andere kind helemaal niet? Hoe word je populair en is het eigenlijk wel iets dat je moet willen, populair zijn?
Schermafbeelding 2023-09-14 om 12.50.18

Weerbaar en vol zelfvertrouwen is een werkboek voor kinderen tussen de acht en veertien jaar oud die weinig zelfvertrouwen hebben of niet voldoende weerbaar zijn. Hier meer informatie
Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden