Privacy

Privacyverklaring Opvoedadvies.nl

Persoonsgegevens
Opvoedadvies.nl kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt
van onze diensten en u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. Opvoedadvies.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Opvoedadvies.nl verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen, voor het beantwoorden van uw vraag of informatieverzoek, afhandelen van uw betaling en voor het onderzoeken van het websitegebruik om deze eventueel verder te kunnen verbeteren.

Gegevens bewaren
Opvoedadvies.nl bewaart uw persoonsgegevens enkel zolang als strikt noodzakelijk is.
Persoonsgegevens zoals e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummers en uw begeleidingsvraag, verstrekt door u via de contactformulieren op de site, worden maximaal 2 jaar bewaard. Dit maakt het voor ons mogelijk onze dienstverlening makkelijker weer op te pakken wanneer u binnen twee jaar opnieuw contact met ons opneemt.

Bij begeleiding via online bellen of persoonlijke begeleiding aan huis wordt wel een dossier aangemaakt, bij uitsluitend een opvoedkundige vraag via e-mail wordt geen dossier aangemaakt. Voor dossiers geldt een bewaartermijn van 15 jaar na afsluiting van de begeleiding (Artikel 36 – Beroepscode NIP 2015). In een dossier is o.a. te vinden: persoonsgegevens, zorggeschiedenis, weergave van begeleiding, onderzoekresultaten en werkaantekeningen.

Gegevens delen met derde
Opvoedadvies deelt uw persoonsgegevens nooit met derde zonder uw nadrukkelijke toestemming. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookieverklaring
Opvoedadvies.nl maakt zelf geen gebruik van cookies.

Cookies van social media buttons en partners
Op onze website maken wij gebruik van de betalingsverwerker TargetPay die zodra u een betaalproces opstart binnen hun eigen domein een cookie aanmaakt om uw keuzes zoals betaalwijze te onthouden.
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en/of te delen op sociale netwerken van Bol.com, Facebook, Twitter, instagram en deze buttons plaatsen cookies.
Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken of Bol.com zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze bedrijven (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.
De informatie die sociale media netwerken verzamelen, wordt overgebracht naar de Verenigde Staten en opgeslagen op servers aldaar. De bedrijven achter deze netwerken stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen.
U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek hiertoe kunt u sturen naar info@opvoedadvies.nl Opvoedadves.nl zal hier meestal binnen enkele dagen, maar altijd binnen vier weken op reageren.

Opvoedadvies.nl vindt de bescherming van uw gegevens een belangrijke zaak en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden